Sivuja päivitetty 1.6.2024, hallituksen sivut, palautteet ja vinkit ovat hyvin tervetulleita!

Johtokunta on päättänyt palkita tutkimustöitä ja julkaisuja alla olevien perusteiden mukaisesti:

  • Pro gradut: MPKK:n sotatalouden alan erinomaiset gradut palkitaan 500 eurolla. Mikäli yhtään erinomaista ei tule, niin paras sotatalouden alan sen vuoden Pro gradu voidaan kuitenkin palkita 500 eurolla.
  • YEK62: Erinomaiset diplomityöt palkitaan 1000 eurolla. Jos erinomaisia ei tule, niin parhaalle annetaan 800 euroa. 
  • Väitöskirjat: Johtokunnan jäsen voi esittää väitöskirjoihin liittyviä stipendejä. Johtokunta arvioi jokaisen esityksen tapauskohtaisesti. Myönnettävä stipendi voi olla tapauskohtaisesti 500-1000 euroa.

SOTATALOUDELLISEN SEURAN VUOSIKOKOUS 2024

Vuosikokous pidettiin 21.5.2024 Accenture Oy:n tiloissa Helsingissä. Kokoukseen osallistui 15 jäsentä, joista osa osallistui Teams-yhteyden kautta. Puheenjohtaja Jussi Järvinen esitteli Vuosikertomuksen 2023-24, tilit, jotka hyväksyttiin. Luettiin toiminnantarkastajan lausunto. Vuosikokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.  Puheenjohtaja esitteli Toimintasuunnitelman ja talousarvion 2024-25, jotka hyväksyttiin. 
Jäsenmaksuiksi päätettiin:
- jäsen 20e, ainaisjäsenyys 100e, kannatusjäsenyys 100e, 
- yli 70-vuotiaat ovat vapaita jäsenmaksusta
Yhdistyksen tavoitteena on julkaista Sotataloutta kirja vuonna 2025. Virtuaaliseminaari- toimintaa jatketaan. Yhdistyksen jäsenille on varattu 20 paikkaa SecD-Dayn tilaisuuteen 29.-31.1.2025 Helsingin messukeskuksessa.
Vuosikokous valitsi hallituksen ja muut toimijat jatkamaan muutoksitta.
Puheenjohtaja Jussi Järvinen kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen kello 17.28.

Puolustusministeriön tiedotteita, mukana panssarihaupitsi155k9 muutostyöt ja monitoimihävitäjän F35 huoltoon varautuminen. Tiedotteet löytyvät täältä.

”MITEN PUOLUSTUSVÄLINETEOLLISUUTTA YLLÄPIDETTIIN KYLMÄN SODAN AIKANA? Seminaaritarkastelu eräiden kenttätykistön hankkeiden avulla.”
Seminaari pidetään 12.10.2024 klo 10.00–16.30 Hämeenlinnassa Museo Militarian tiloissa.
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Alla on Tykkimehet ry tiedote seminaarista.

Sotataloudellisen seuran ensimmäinen virtuaaliseminaari järjestettiin 18.3. 2024
Seminaarin aiheena on Materiaalipolitiikka Suomessa 2024. 
Panelisteina:
Sanna Laaksonen, Erityisasiantuntija
Tommi Nordberg, Neuvotteleva virkamies
Tapio Halkola, Erityisasiantuntija - Senior Advisor
                                Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry
Paneelin moderoi seuran johtokunnan jäsen Heikki Härtsiä.
Mukana oli 27 osanottajaa!

”Sotataloudellisen seuran vuosikokous järjestetään Accenturella Helsingissä 21.5. sekä Teamsin välityksellä. Kutsu vuosikokoukseen lähetetään maaliskuun aikana.”

Vuonna 2024 on viimeisen kuukauden aikana ollut käyntejä 4032!

JOHTOKUNNAN KOKOUSPÄÄTÖKSIÄ
Jäsenhakemukset hyväksyttiin kokouksessa 17.1.2024.
Sotatatoudellisen seuran vuosikokous pidetään toukokuussa erikseen ilmoitettavana aikana.

Keitä seura palvelee?

Seuran jäsenistöön kuuluu edustajia:

• Valtionhallinnosta

• Huoltovarmuusorganisaatiosta

• Puolustusvoimien suorituskyvyn ja

yhteiskunnan tärkeistä yrityksistä

• Tutkimus- ja tiedeyhteisöistä

Seuran ikärakenne on laaja. Se koostuu työelämässä

olevista ja aktiivisen työuransa jo jättäneistä yhteiskunnan


MUUTOS KOKOUSPAIKKAAN ON ALLA:

ILMOITUS LOGISIIKKAUPSEERIT ry KEVÄTKOKOUKSESTA 2024

Yhdistyksen sääntöjen mukainen kevätkokous järjestetään perjantaina 16.2.2024. 

Arvoisa yhdistyksen jäsen! 
Pavelualojen ammattiliitto PAM päätti kolme vuorokautta kestävästä poliittisesta lakosta kaupan logistiikkakeskuksissa 14.-16.2.2024.

Inex Partnersin logistiikkakeskus on PAM:n ilmoituksen mukaan lakkokohteena ensi viikolla.

Tämän johdosta suunniteltu kokouspaikka joudutaan siirtämään.

Uusi kokouspaikka on DIGIA: Atomitie 2 A, 00370 Helsinki

Ilmoittautumisia ei tarvitse uusia, jos paikan vaihto ei aiheuta muutosta osallistumiseen.

Toivottavasti paikan muuttuminen ei aiheuta hankaluuksia saapumisen suhteen.

13:30                   Saapuminen ja kahvit

14:00 alkaen        Yritysesittely Digia

14:30 – 17:30       Seminaariesitelmät (Puolustusvoimat Janne Rautiainen, THL Global Veli-matti Qvintus, Mikkelin AMK Timo Kakkola, Digia Jussi Tammelin)

16:30 – 17:30      Valtuuskunnan kokous

18:00                   Logistiikkaupseerit yhdistyksen kokous

Päivällinen kokouksen jälkeen

Ilmoittautuminen pyydetään tekemään yhdistyksen sähköpostiin logury(at)gmail.com 12.2.2024 mennessä. Ilmoittautumisessa on kerrottava osallistujien nimet ja mahdolliset erityisruokavaliot.

Tervetuloa!

https://logistiikkaupseerit.fi/ilmoitus-yhdistyksen-kevatkokouksesta-2024/


Puheenjohtajan jouluinen tervehdys

Arvoisat Sotataloudellisen seuran jäsenet. Vuosi 2023 on lähestymässä loppuaan ja pian alkaa uusi vuosi 2024. Yhdistys on palautunut tuttuun ja hyväksi koettuun toimintaan. Koronan helpottaessa olemme voineet pitää sekä vuosikokouksen Tampereella että syyskokouksen Pääesikunnassa toimintasuunnitelman mukaisesti. Molemmissa tapahtumissa oli mukana runsaasti jäseniä. Kiitokset vielä kerran järjestäjille onnistuneista tapahtumista. Syyskokouksessa pidetyt korkeatasoiset esitelmät ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistys katsoo myös positiivisesti tulevaisuuteen. Sitä varten on laadittu jäsenkysely, joka lähtee lähiaikoina sähköpostilla jäsenille. Toivon, että kyselyyn saadaan runsaasti toimintaa kehittäviä vastauksia. Jäsenmäärä on myös lisääntynyt vuoden aikana ja se ylittää nyt jo 300 jäsenen rajan. Tervetuloa kaikki uudet jäsenet ja kaikille kiitokset aktiivisuudesta osallistumisesta yhdistyksen toimintaan. Toivotan kaikille jäsenille ja yhteistyötahoille rauhaisaa Joulua ja menestyksellistä Uutta Vuotta 2024!

Jussi Järvinen

Sotataloudellisen seuran syyskokous 13.11.2023 Pääesikunnassa

Sotataloudellisen seuran puheenjohtaja Jussi Järvinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen. Tilaisuuteen osallistui noin 40 jäsentä.

Tilaisuudessa pidettiin kaksi erinomaista alustusta ja kokousväki osallistui innokkaasti keskusteluun.

1.       Ajankohtaista huoltovarmuudesta, Huoltovarmuuden yli-insinööri insinöörieversti Jaakko Jurvelin Pääesikunnan logistiikkaosasto

2.       Pohjolan energiamurros turvattomassa maailmassa, Tampereen Yliopiston kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto

Alustusten ja aktiivisen keskustelun jälkeen puheenjohtaja kertoi ajankohtaisia asioita seuran toiminnan kehittämisestä:
- pyritään järjestämään jatkossa myös virtuaaliseminaareja jäsenille
- lähestytään eri sidosryhmiä muun muassa lähettämällä infokirje alan keskeisimpiin yrityksiin
- valmistellaan seuran nettisivujen uudistamista
- toteutetaan jäsenkysely alkuvuodesta, jonka tuloksia käsitellään seuraavassa vuosikokouksessa
- selvitetään mahdollisuutta palkita opinnäytetöitä stipendeillä
Tiedostoina professori Pami Aallon esitys sekä Ins-ev Jaakko Jurvelinin esitys.
Alla on lisäksi muutama kuva syyskokouksesta sihteerin Ari Paavolan ottamina.


Suomi valitsi F-35:n seuraavaksi hävittäjäkseen

F-35:n arvioitiin olevan suorituskykyisin, selviytymiskykyisin ja kustannustehokkain ratkaisu Suomen HX-hankkeessa
(Lisätietoja hankinnasta on sivulla Sotatalous/Ajankohtaista ja Linkkejä)
Sotataloudellisen Seuran kevään teollisuusvierailu ja vuosikokous 2021 pidettiin tiistaina 27.4.2020 kello15.00 alkaen. Koronaviruksen COVID-19 takia perinteinen teollisuusvierailun tilalla on F-Secure Oyj:n tutkimusjohtaja Mikko Hyppösen yrityksen esittely ja alustus tietoturvallisuudesta. Esitelmän jälkeen vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä seuran sääntöjen muuttaminen. Kokoukseen liittyvä aineisto löytyy kokonaisuudessaan sivulta Yhdistys ja edelleen Koko

Vuosikokous vahvisti jäsenmaksut, varsinaiset jäsenet 10 euroa, kannatusjäsenet 100 euroa, ainaisjäsenmaksu 100 euroa ja vuosittaisista jäsenmaksuista ovat vapaita, kunniajäsenet, 70 vuotta täyttäneet sekä ainaisjäsenmaksun suorittaneet

Jäsenmaksun viitenumero on 1232. Sotataloudellisen seuran tilinumero on FI42 1009 3000 2165 59.

Vuosikokouksessa päätettiin  että yli 70-vuotiaat seuran jäsenet voivat tukea seuran toimintaa maksamalla vapaehtoisen jäsenmaksun.


Jäsenrekisterissä on jäsenistä seuraavat tiedot: nimi, postiosoite ja syntymäaika. Lisäksi sähköpostiosoitte on lähes kaikilta jäseniltä. Sähköpostiosoite on kuitenkin välttämätön jäsenmaksujen ja tiedotteiden takia.  Kotisivujen jäsenrekisteri on poistettu käytöstä ja jäsentiedot ovat erillisessa Jäsenrekisterissä. Muutokset tiestoihin tulee jatkossa tehdän jäsensihteerin kautta.

Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteen muutoksesta kotisivujen ylläpitäjälle. jotta osoitteesi pysyy ajan tasalla.  Esimerkiksi sivun palautteeni yhdistykselle kautta.
Kiitos jo ennakkoon!

Sotataloudellisen seuran vuosikokous 2.5.2023 valitsi kenraaliluutnantti, evp Raimo Jyväsjärven yhdistyksen kunniajäseneksi. Lämpimät onnittelut!

 Suomi ja Nato
Puolustusministeriön linkki löytyy ylhäältä.

Yhdistyksen 3.kunniajäsen kenraaliluutnantti evp Raimo Jyväsjärvi.

VUOSIKOKOUS TAMPEREELLA 2.5.2023

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Tampereella 2.5.2023  Kokoukseen osallistui paikanpäällä 10 jäsentä ja Teamsin kautta myös 10 jäsentä. Petri Nykänen esitteli aluksi Pirkanmaan turvallisuusklusteria ja sen toimintaa. Alla on muutama kuva tilaisuudesta. Turvallisuusklusterin esittely liitetään myöhemmin sivuille.
Jäsenmaksut: jäsen 10e, ainaisjäsen 100e, kannttajäsen 100e
Hyväksyttiin muutoksitta Toimintakertomus, Toimintasuunnitelma, Tilinpäätös ja myönnettiin vastuuavapaus toimijoille. 
Valtuutettiin puheenjohtaja ja rahastonhoitaja hankkimaan osakkeita tai rahasto-osuuksia Helsingin pörssissä kaupan olevista.

Petri Nykäsen lähettämä tiedosto Pirkanmaan turvallisuusklusterista on alla.

Hyvää uutta vuotta Sotataloudellisen Seuran jäsenille

Kiitos kaikille syyskokoukseen paikalle päässeille tai linjoja pitkin osallistuneille aktiivisesta osallistumisesta. Mielenkiintoiset ja ajankohtaiset alustukset loivat hyvän pohjan onnistuneelle kokoukselle.

Syyskokouksessa esiin otettu työryhmän perustaminen Sotataloudellisen Seuran toiminnan kehittämiseen tullaan nimittämään seuran johtokunnan kokouksessa 26.1. Olen saanut parin vapaaehtoisen nimen työryhmään. Jos olet kiinnostunut osallistumaan työryhmään, ilmoita asiasta minulle ennen tammikuun 26. päivän kokousta, niin osaamme ottaa asian huomioon.

Muuttunut maailmantilanne, Suomen tuleva Nato-jäsenyys sekä yhteiset panostukset eurooppalaisen puolustuskyvyn kehittämiseen korostavat Sotataloudellisen Seuran toiminnan tärkeyttä myös jatkossa.

SecD-Day Conference & Exhibition

Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry järjestää turvallisuus- ja puolustusteknologiaa esittelevän konferenssi- ja messutapahtuman, SecD-Day Conference & Exhibition. Tapahtuma järjestetään Helsingissä, tapahtumakeskus Koskenrannassa 8. – 9.2.2023. Tapahtumassa on esillä 34 lähinnä suomalaista alan yritystä. Konferessiohjelma on korkeatasoista ja tapahtuman avaa tuolloinen puolustusministeri Mikko Savola.

Tapahtumaan osallistuminen on maksullista muille kuin viranomaisille ja PIA:n jäsenyritysten edustajille. Koska Sotataloudellisen seuran jäsenistöstä moni on eläkkeellä, on seuran johtokunta päättänyt tukea eläkeläisjäsentensä osallistumista tapahtumaan maksamalla näiden vierailijakortti. Seura on varannut 20 paikkaa eläkeläisjäsenilleen ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tapahtuman ohjelma ja ajankohtaiset tiedot on nähtävissä sivuilla https://www.afda.fi/secd-day-2023/secd-day-8-922023

Ilmoittautumislinkki on lähettey yhdistyksen jäsenille 3.1.2023. Tarvittaessanne voitte ottaa yhteyttä myös kotisivujen Anna palautetta kautta.

Puolustusbudjetti 2023 löytyy täältä ja linkeistä.

KIRJAN SOTATALOUSTIETOUTTA VII MUKAAN

Sotataloudella tarkoitetaan määritelmän mukaan kaikkia niitä sotilaallisen maanpuolutuksen toimenpiteitä, jotka liittyvät puolustusvoimien varusteiden hankintaan ja materiaalisen valmiuden ylläpitoon eri valmiustiloissa.

Kriiisajan sotataloudellisen (materiaalisen) valmiuden perustana on suuressa määrin siviilielämän teollisuus ja palvelutuotanto.

Sotatalous on osa yleistä huoltovarmuutta, jonka rahoituksesta ovat vastuussa myös puolustusbudjetin ulkopuoliset tahot.