Vuosi 2018

Syyskokous 10.12.2018 Pääesikunnassa

Vuosikokous 9.4.2018 Millog OY:ssä ja PSPR:n esittely