Yhdistys

Sotataloudellinen Seura ry:n perustava kokous pidettiin Helsingin Katajanokan upseerikerholla 17.4.1956. Oikeusministeriö on vahvistanut yhdistyksen säännöt 23.5.1956 ja seura on merkitty Yhdistysrekisteriin numerolla 69448. Seura on maanpuolustusjärjestö.

Seuran tarkoituksena on toimia sotataloudellisista kysymyksistä kiinnostuneiden yhdyssiteenä sekä edistää ja tukea sotataloudellista tutkimustyötä ja sotatalouden kehittämistä kotimaassa, seurata tämän alan kehitystä ulkomailla sekä toimia sotataloushenkilöstön sotataloudellisen pätevyyden kohottamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kokous-, esitelmä- ynnä muita tilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, jakaa avustuksia sotataloudellisen tutkimustyön tukemiseksi sekä palkitsee sotataloudellisia töitä ja tutkielmia.

 Seuran jäsenet ovat vakinaisia jäseniä, kannattavia jäseniä tai ainaisjäseniä.

Seuran vakinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen sotataloudesta kiinnostunut hyvämaineinen Suomen kansalainen. Jäseneksi ottamisesta päättää seuran johtokunta.