Tietoa meistä

Y-unnus 3026012-9

Seuran tarkoituksena on toimia sotataloudellisista kysymyksistä kiinnostuneiden yhdyssiteenä sekä edistää ja tukea sotataloudellista tutkimustyötä ja sotatalouden kehittämistä kotimaassa, seurata tämän alan kehitystä ulkomailla sekä toimia sotataloushenkilöstön sotataloudellisen pätevyyden kohottamiseksi.
Kohottaa yhteiskunnan eri toimijoiden sotataloudellista

tietämystä:

- Puolustusvoimien materiaalisen valmiudesta

- yhteiskunnan ja elinkeinoelämän häiriötilanteiden

ja poikkeusolojen järjestelyistä

- huoltovarmuudesta

Seura edistää ja palvelee jäsenistönsä verkostoitumista

ja ammattitaitoa. Seura järjestää esitelmätilaisuuksia

sekä tutustumiskäyntejä huoltovarmuusalan

kohteisiin. Lisäksi seura julkaisee kirjasarjaa

”Sotataloustietoutta”. Seura jakaa avustuksia sotataloudellisen

tutkimustyön tukemiseksi sekä

palkitsee sotataloudellisia töitä ja tutkielmia.

Seura tekee yhteistyötä maanpuolustushenkisten

seurojen, yhdistysten ja järjestöjen kanssa.