Vuosi 2023

VUOSIKOKOUS TAMPEREELLA 2.5.2023

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Tampereella 2.5.2023  Kokoukseen osallistui paikanpäällä 10 jäsentä ja Teamsin kautta myös 10 jäsentä. Petri Nykänen esitteli aluksi Pirkanmaan turvallisuusklusteria ja sen toimintaa. Alla on muutama kuva tilaisuudesta. Turvallisuusklusterin esittely liitetään myöhemmin sivuille.
Jäsenmaksut: jäsen 10e, ainaisjäsen 100e, kannttajäsen 100e
Hyväksyttiin muutoksitta Toimintakertomus, Toimintasuunnitelma, Tilinpäätös ja myönnettiin vastuuavapaus toimijoille. 
Valtuutettiin puheenjohtaja ja rahastonhoitaja hankkimaan osakkeita tai rahasto-osuuksia Helsingin pörssissä kaupan olevista.

Petri Nykäsen lähettämä tiedosto Pirkanmaan turvallisuusklusterista on alla.

Sotataloudellisen seuran syyskokous 13.11.2023 Pääesikunnassa

Sotataloudellisen seuran puheenjohtaja Jussi Järvinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen. Tilaisuuteen osallistui noin 40 jäsentä.

Tilaisuudessa pidettiin kaksi erinomaista alustusta ja kokousväki osallistui innokkaasti keskusteluun.

1.       Ajankohtaista huoltovarmuudesta, Huoltovarmuuden yli-insinööri insinöörieversti Jaakko Jurvelin Pääesikunnan logistiikkaosasto

2.       Pohjolan energiamurros turvattomassa maailmassa, Tampereen Yliopiston kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto

Alustusten ja aktiivisen keskustelun jälkeen puheenjohtaja kertoi ajankohtaisia asioita seuran toiminnan kehittämisestä:
- pyritään järjestämään jatkossa myös virtuaaliseminaareja jäsenille
- lähestytään eri sidosryhmiä muun muassa lähettämällä infokirje alan keskeisimpiin yrityksiin
- valmistellaan seuran nettisivujen uudistamista
- toteutetaan jäsenkysely alkuvuodesta, jonka tuloksia käsitellään seuraavassa vuosikokouksessa
- selvitetään mahdollisuutta palkita opinnäytetöitä stipendeillä
Tiedostoina professori Pami Aallon esitys sekä Ins-ev Jaakko Jurvelinin esitys.
Alla on lisäksi muutama kuva syyskokouksesta sihteerin Ari Paavolan ottamina.