Syyskokous

Syyskokous 2013

Yllä ovat syyskokouksessa 2013 pidetyt esitelmät Huoltovarmuudesta ja Volvosta
 

Vuosikokous 2013

Sotataloudellisen seuran puheenjohtajana jatkaa Antti Halila Helsingistä.

Seuran varapuheenjohtajana jatkaa kenraaliluutnantti Jarmo Lindberg.

Johtokunnan kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia.

Johtokunnassa jatkavat edelleen Heikki Allonen, Jukka Juusti, Ilkka Kananen, Aarne Nieminen Seppo Sainio ja Veli Pekka Valtonen.

JÄSENMAKSUT

Vuosikokous päätti jäsenmaksun suuruudeksi 10 €/vuosi, ainaisjäsenmaksuksi 100 €/vuosi ja kannatusjäsenmaksuksi 100 €/vuosi. 70 vuotta täyttäneet ovat jäsenmaksun suorittamisesta vapaita.

Seuran maksavia jäseniä pyydetään suorittamaan jäsenmaksunsa 15.7.2013 mennessä yhdistyksen tilille FI42 1009 3000 2165 59, Nordea.

Seuran viimeisintä kirjaa "Sotatalous murroksessa" on saatavissa sihteeriltä. Kirja sisältää aiheita mm. huoltovarmuudesta, logistiikasta, varautumisesta verkostohyökkäyksiin ja kumppanuusohjelmista. Aikaisempia kirjoja on rajoitetusti vielä jäljellä.

 

Seuran toimihenkilöiden yhteystiedot:

pj Antti Halila

Pohjoiskaari 37 B 8, 00200 Helsinki

p. 0400 425 452

sähköposti, antti.halila(at)gmail.com

 

siht Markku Rautio

Pääesikunta, logistiikkaosasto

Fabianinkatu 2, 00130 Helsinki

p. 0299 510 903

sähköposti, markku.rautio(ät)mil.fi

 

rahoit Vesa Putula

Pääesikunta, tarkastusyksikkö

Fabianinkatu 2, 00130 Helsinki

p. 0299 500 742

sähköposti, vesa.putula(at)mil.fi