Vuosi 2021

Sotataloudellisen Seuran teollisuusvierailu ja vuosikokous 2021


Sotataloudellisen Seuran kevään teollisuusvierailu ja vuosikokous 2021 pidetään tiistaina 27.4.2020 kello15.00 alkaen. Koronaviruksen COVID-19 takia perinteinen teollisuusvierailun tilalla on F-Secure Oyj:n tutkimusjohtaja Mikko Hyppösen yrityksen esittely ja alustus tietoturvallisuudesta. Esitelmän jälkeen vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä seuran sääntöjen muuttaminen.

Vuosikokous asiat ovat kokonaisuudessaan alla olevassa tiedostossa.

Teams-linkin välityksellä kokoukseen osallistujat Ilmoittavat sähköpostiosoitteensa sihteerille seuran sähköpostiosoitteeseen stalseura@gmail.com.  

Seuran syyskokous 13.12.2021 klo 15.00 - 18.00 pidettiin Teams kokouksena.
Alla on kokouksen asialista muutoksineen. Kokouksen yhteydessä julkaistaan uusi Sotataloustietoutta XI kirja ja se jää näille sivuille luettavaksi pdf-tallenteena.

Heikki Härtsiä kirjoitti:

Lämmin kiitos osallistumisestasi Sotataloudellisen Seuran Sotataloustietoutta XI -kirjaprojektiin.

Kirjan laajuudeksi muodostui 21 erillistä artikkelia, ja pituutta kirjalle tuli 246 sivua. Kirjan artikkelit kirjoitettiin 39 kirjoittajan voimin. Lisäksi kustannustoimittajat Ari Jaatinen ja Hanna Härtsiä huolehtivat kirjan kieliasusta sekä julkaisukuntoon saattamisesta. Seuran johtokunta sekä johtokunnan nimeämä julkaisutoimikunta ohjasivat kirjan toteuttamista. Julkaisutoimikuntaan kuuluivat insev Markku Köpsi, komentaja Jussi Mattila, Tuija Karanko  ja Heikki Härtsiä.

Kirjan sähköinen versio julkaistiin 13.12.2021 ja siitä otetaan 500 kappaleen painos, joka jaetaan yhdistyksen jäsenille sekä sidosryhmille. Kirjan painotyön toteuttaa Nordprint Oy.

Kirjan verkkoversio on ladattavissa seuran kotisivuilta:

https://www.sotatalousseura.fi/sotatalous/sotataloustietoutta/