Vuosi 2017

SYYSKOKOUS 2017

Sotataloudellisen seuran 11.12.2017 pidetyssä vuoden 2017 syyskokouksessa valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Timo Hammar, varapuheenjohtajaksi Raimo Jyväsjärvi ja jäseniksi Heikki Allonen, Markku Köpsi, Raimo Luoma, Aapo Mäkinen, Aarne Nieminen ja Kari Renko. Johtokunnan valitsemana rahastonhoitaja jatkaa Vesa Putula ja sihteerinä aloitti Niilo Valkonen.
Kokous valitsi toiminnantarkastajaksi Jyri Kosolan ja varatoiminnantarkastajaksi Veli-Pekka Sevónin
Syyskokous päätti olla perimättä vuoden 2017 jäsenmaksuja.

Syyskokouksessa jäsenet keskustelivat vilkkaasti seurasta sekä sen nykyisestä että tulevasta toiminnasta. Johtokunta alkaa laatia selvitystä Sotataloudellisen seuran toiminnasta.

Seuran kotisivuja (sotatalousseura.fi) ja jäsenrekisteriä ei ole päivitetty. Johtokunta on aktivoimassa omaa toimintaansa ja saattamassa näitä ajan tasalle.

Kokouskutsut on lähetetty viime vuosina vain niille jäsenille, joilla on ollut jäsenrekisteriin tallennettuna sähköpostiosoite.

Sotataloudellisen seuran jäseniä pyydetään päivittämään yhteystietonsa ja ilmoittamaan käyttämänsä sähköpostiosoitteensa seuran kotisivujen kautta.

Johtokunta on alustavasti suunnitellut Sotataloudellisen seuran vuoden 2018 vuosikokousta viikolle 15. Tarkemmat tiedot kokouksen ajasta ja paikasta löytyvät lähempänä tilaisuutta seuran kotisivuilta ja erikseen lähetettävästä kokouskutsusta.