Vuosi 2019

VUOSIKOKOUS FORCIT OY:SSÄ 6.5.2019

Paikalla oli 23 jäsentä. Hannu Hytti piti mielenkiintoisen esityksen Forcitin historiasta ja tuotteista. Jäsenmaksu säilyy edelleen 10 eurossa. Yli 70 vuotiaille jäsenmaksu on vapaaehtoinen. Kannatusjäsenen ja ainaisjäsenen jäsenmaksu on 100 euroa.

Yhdistyksen tilin numero on FI42 1009 3000 2165 59

Seuran jäseniä osallistumassa Logistiikkaupseerit ry:n seminaarin Orionilla 7.10.2019

Vuosikokous Hangossa Forcit Oy:ssä 6.5.2019

Syyskokous 2019 Santahaminassa 11.12.2019 MPKK:n tiloissa